HỖ TRỢ

Trang sức trầm tốc - Vòng 10 ly

SKU: ZF008I004

550,000VND

Số lượng :

Tên Sản Phẩm: Trang sức trầm tốc - Vòng 10 ly
Chất liệu: Trầm hương
Số lượng: 17 - 21 hạt/vòng 8 ly
Màu sắc: có màu nâu tự nhiên từ gỗ