HỖ TRỢ

Trang sức trầm tốc - Vòng 8 ly

SKU: ZF008I003

550,000VND

Số lượng :

Tên Sản Phẩm: Trang sức trầm tốc - Vòng 8 ly

Chất liệu: Trầm hương, đá, kim loại (vàng, bạc) tùy theo mẫu. Liên hệ tư vấn 1800 888 980

Số lượng: 17 - 21 hạt/vòng 8 ly

Màu sắc: có màu nâu tự nhiên từ gỗ kết hợp charm