HỖ TRỢ

NHANG THIỀN & "CON ĐƯỜNG TƠ LỤA THẾ KỈ" 21

25/08/2020

Hội chợ xúc tiến thương mại tổ chức tại Đông Quản, thành phố nằm giữa khu vực kinh tế phát triển mạnh của Trung Quốc, bên cạnh các thành phố lớn như Quảng Châu, Thẩm Quyến, Hongkong, với dân số 60 triệu người mang lại tiềm năng tiêu thụ hàng hóa lớn.

Nhang Trầm Thượng Hạng với các dòng: nhang trầm không tăm, nhang trầm vòng, trầm tháp / trầm nụ, nhang trầm có tăm...
Vòng trầm, các loại sánh trầm, ổ trầm, tinh dầu ...